FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | ShopLink

1. Introduktion

I denne manual finder du vejledning til hvordan du anvender ShopLink.

ShopLink gør det muligt via fladfilsudveksling at integrere SmartWeb med eksterne systemer såsom et regnskabssystem, idet det giver mulighed for at hente, oprette, redigere og slette entiteter i systemet.

I første version gør ShopLink det muligt at synkronisere ordrer fra SmartWeb til eksterne systemer, samt synkronisere produkter (uden varianter) fra eksterne systemer til SmartWeb. I princippet kan ShopLink bruges til alle økonomisystemer som understøtter fladfilsudveksling. ShopLink er en .NET v. 2.0 Windows applikation som installeres direkte på kundens server.